Styrelsen 2018


Ordförande
Alternerande ordförandeskap tills vidare

Kassör
Greger Öström, Falun
greger.ostrom@gmail.com

Sekreterare
Anders Janols, Tuna-Hästberg
anders.janols@telia.com

Övriga ledamöter
Anna-Greta Bengtsson, Enviken
anna_margareta@telia.com
Gunilla Jordan, Falun
Bo Karlstens, Grycksbo
Karin Olausson, Falun
Lars Nyhlén, Borlänge
lasse.nyhlen@gmail.com

 

Välkommen som medlem i Svampklubben Skogsriskan

Medlemsavgift 100 kr. Pg 167193-2

Vi finns nu också på Facebook. Följ oss gärna där