Svampbilder

Ängssvampar

104 bilder
"Ängssvampar" insamlade på naturliga fodermarker, på andra gamla utmagrade gräsytor och i möjliga ursprungsbiotoper.
Anders Janols 1989 - 1998 leg., det., foto om ej annat anges.

Diverse

9 bilder
Diverse naturbilder och sammankomster.

Natur

10 bilder
Svampklubben Skogsriskan är aktiv i naturvårdsdebatten.