Styrelsen 2017


Ordförande
Alternerande ordförandeskap tills vidare

Kassör
Margareta Eriksson, Falun
Maggan43@hotmail.com

Sekreterare
Anders Janols, Tuna-Hästberg
anders.janols@telia.com

Övriga ledamöter
Anna-Greta Bengtsson, Enviken
Gunilla Jordan, Falun
Bo Karlstens, Grycksbo
Karin Olausson, Falun
Greger Öström, Falun

 

Välkommen som medlem i Svampklubben Skogsriskan

Medlemsavgift 100 kr. Pg 167193-2

Vi finns nu också på Facebook. Följ oss gärna där