Svampklubben SKOGSRISKAN säljer ut resterande del av sitt bibliotek.
Restlistan uppdaterad 2013-02-25
Begärt pris syns i kolumnen längst ut till höger.
Frakt och emballage tillkommer.
Fraktkostnaden kan variera stort eftersom en del böcker är tunga.
Försändelser skickas endast inom Sverige.
Beställning göres till maggan43@hotmail.com
<mailto:maggan43@hotmail.com>  med namn och adress.
Inbetalningskort medföljer och betalning sker till pg 167193-2
Frågor kan ställas till gert_bergqvist@hotmail.com
<mailto:gert_bergqvist@hotmail.com>  om böckerna.
Skogsriskans bokauktion, återstående böcker Accepterat
Titel Författare Utgiven Anm. Nypris  pris
Fungi Europaei          
1. Agaricus A. Cappelli 1984   650 200
2. Boletus C.L. Alessio 1985   658 200
           
Hoppea, Denkschriften der Regensburgischen Bot. Gesellsch. Band 46, Inocybe in Bayern       50
Mitteilungen des Vereins für Naturwissenschaft und Mathematik   1993-1995     10
European Polypores, del 1;    Abortiporus-Lindtneria Ryvarden, Gilbertson 1993   660 200
Bonniers svampbok M. Korhonen 1978   120 50
Biologisk mångfald, Naturskyddsföreningens årsbok 1990 B.Aniansson 1990   49 10
Dalaskogen - till minne Naturskyddsföreningen 1990   130 10
Svampar i odlingslandskapet Jordbruksverket 2002   40 10
Nordic Macromycetes vol. 2 Agaricales mm             Nordsvamp 1992     100
Bevarandeplan för barrskogområden i Borlänge kommun Miljökontoret. R. Lundqvist 1993     10
 
Skogsriskans auktion, återstående tidskrifter         Accepterat
Titel Författare Utgiven Anm. Nypris pris/ex
Jordstjärnan och Puggehatten   1991 -     10
Svensk botanisk tidskrift   1986 - 1997   3540 10
Svampe   1991 - 2012   3612 10
Växter Hälsingland/Gästrikland 2004 - 2009     10
Mycolux     3 ex   10
Häxringen   1994-6-7-8     10