MYKOLOGISK FÖRENING FÖR MELLERSTA DALARNA

 

Föreningen bildades i Borlänge våren 1986 och verkar för:

 

-En bättre kännedom om Sveriges svampflora

-Ökade kunskaper om svamp och deras roll i naturen

-Skydd av vår natur och ett varsamt uppträdande i skog och mark

 

PROGRAM
BILDER

STYRELSE

LÄNKAR

SKYDD AV VÅR NATUR

ÖPPET BREV OM ORE SKOGSRIKE